Om Ramn Event

Hej!

Det är jag som är Lena Ramn. Jag har över 30 års erfarenhet som projektledare och producent inom mötes- och eventbranschen och med ett tidigare liv inom traditionell reklam och marknadsföring har jag en trygg bas att arbeta utifrån. Jag tar hand om och ansvarar för hela uppdraget från start till mål inklusive efterarbete. 

Jag tar ansvar för alla pusselbitar i uppdragen, hela vägen ifrån research av anläggningar till bokning av artister, teknik och tekniker, bild- och filmproduktion, dekor och miljö, överraskningar, mat och dryck.

Eftersom det är av allra största vikt att ett event kommuniceras korrekt till målgruppen med rätt signal och rätt nivå beträffande innehåll och förväntan, medverkar vi oftast i produktionen av inbjudningar, databaser för anmälningar, meny- och programblad mm.

Hur Ramn Event jobbar

Följ produktionen av ett innehållsrikt event:

1. Projektstart/Analys

Första kontakt för uppdraget: datum, antal personer, målgrupp, uppdragets karaktär.

2. Diskussion kring syfte, nivå och förväntningar

Fastställande av vad ni vill uppnå: mål/delmål, ambitionsnivå, budget, ansvarsfördelning. Deltagarnas förväntningar i relation till syfte och nivå på uppdraget. Och inte minst: vad har ni gjort vid tidigare tillfällen? Ibland kan det vara smart att repetera ett lyckat programupplägg, men långt ifrån alltid.

3. Programförslag

Jag presenterar ett eller flera programförslag. Här finns konferenslokaler, underhållning, tekniska lösningar och andra grundläggande poster med, samt vid behov en idéskiss för innehåll och röd tråd. Utifrån dessa programförslag stämmer vi av och reviderar, så att det stämmer med uppsatta kriterier för uppdraget.

4. Produktionsstart

Då programförslaget är godkänt sätter projektarbetet igång. Jag bekräftar preliminära bokningar och bokar vad som ska ingå. Körschema upprättas för eventet. Inbjudan produceras och anmälningsförfarande förbereds.

5. Detaljplanering

I denna fas går vi igenom alla detaljer igen; menyval inklusive alla kostrestriktioner, körschemat trimmas i minsta detalj, sista ändringar i programmet, talarstödsbilder finjusteras och läggs in på rätt plats, deltagarlistor dubbelkollas, blommor beställs... Plus ett par hundra ytterligare punkter att bocka av!

6. Genomförande

Nu kör vi eventet. Allt är klart, alla pusselbitar är på plats. Nu är det direktsändning och det går inte att backa bandet. Jag finns helst och gärna med som ansvarig projektledare under hela genomförandefasen. Kunden ska njuta av sitt event och hinna umgås med sina gäster – Ramn Event tar hand om allt annat!

7. Efterarbete och utvärdering

Efter genomförande, behöver alla en andhämtningspaus. För att kunna göra en objektiv utvärdering, väntar vi därför till allt praktiskt efterarbete är klart; återleveranser, avstämning med leverantörer etc. Därefter gör vi en utvärdering. Hur upplevdes eventet? Nådde vi fram till målet? Vi stämmer av mot syfte, mål, budget etc. Vilka slutsatser och lärdomar kan vi dra?

8. Avslutning av uppdraget

Vi sammanställer och stämmer av alla kostnader, samt skickar en slutfaktura till vår uppdragsgivare inklusive en separat specifikation med varje enskild post.