Konferens eller Event?

Event betyder händelse, så i princip kan ett event vara vad som helst som sker. Men en beskrivning är ett eller flera arrangerade evenemang i samband med en planerad händelse. Vi skiljer på två olika kategorier av event; det ena är publika event, som vänder sig till allmänheten; konserter, festivaler, idrottsevenemang etc. Det andra är företagsevent. Dessa event har en känd målgrupp, oftast egna personalen, kunder eller andra direkt kopplade intressenter.

Inom ett event är det en mängd stora och små delar och moment som ska sättas ihop till en helhet. Det är inbjudan, anmälningar, mat och dryck, lokaler, artister, programproduktion, AV-teknik, ljud och ljus, programledare, föreläsare, trycksaker, expo-material och mycket mer.

Ramn Event tar totalansvar för hela uppdraget från start till mål. För att ett event ska bli en succé och leva upp till alla förväntningar, krävs en mycket noggrann logistik och planering. Och en röd tråd, som ger eventet en helhet och känsla som stämmer med syftet och budskapet.

Arbetet med att värna om den röda tråden, respektera varenda detalj och göra mötet eller konferensen till en stark och minnesvärd upplevelse, är mycket uppskattad av våra uppdragsgivare.

 

Aktiviteter & teambuilding / grupputveckling 

I de flesta arbetsgrupper, som till exempel en avdelning på ett företag eller ett hel personalgrupp, är det ofta blandade känslor som kommer fram när det är dags att ge sig i kast med en aktivitet. Det är en blandning av nyfikenhet, förväntningar och leklust/tävlingslust men också oro och farhågor… "Vad kommer nu att hända?" “Vad förväntas nu av mig?”

Det gäller att hitta rätt ambitionsnivå och svårighetsgrad på aktiviteten eller utmaningen och anpassa denna till gruppens sammansättning av personer. En företagsaktivitet skall ge gruppen såväl individuell som kollektiv stimulans och förstärka gemenskapen och deltagarnas kunskap om och respekt för varandra. Och man ska ha KUL!

Aktiviteter

...är något man gör tillsammans

...ska vara kul och lättsamt

...är engagerande utan att bli betungande

...är för stunden

Exempel:

 • Seglingsevent i Sverige och utomlands
 • Mångkamp/idrottsövningar/bollspel
 • Uppdrag ute på stan/utflykter/orienteringar
 • Äventyrsaktiviteter/vildmark/terräng
 • Musikspel/improvisationsteater
 • Mat- och dryckesprovningar/matlagning
 • Temaaktiviteter

Grupputveckling

...är en utbildningsform

...ska ge ett bestående mervärde

...kräver starkare engagemang från deltagaren

...bygger mer långsiktigt

Exempel:

 • Teamutveckling/teambuilding
 • Personlig utveckling i grupp
 • Nulägesanalys/resursinventering (på grupp-eller individnivå)
 • Ledarskapsutbildningar

 

Alla individer och grupper har behov av att bli bekräftade. Inom grupputveckling arbetar man med värden som kommunikation, tillit, utnyttjande av kunskaper och referenser, tänjande av gränser, ledarskap och beslutsvägar. Vad dessa ord har gemensamt är bekräftelse. Grupputveckling är ett arbete med mjukvarorna.

Grupputvecklande aktiviteter

Det är mycket vanligt att man arbetar med en kombination av aktivitet och grupputveckling. Här hamnar aktiviteter med mening, syfte och mål. Dessa aktiviteter leder till ökad gruppkänsla, att deltagarna lär känna varandra bättre, visualisering av synergi mm.

Exempel på grupputvecklande aktiviteter är samarbetsövningar, olika specialdesignade uppdrag, trivselaktiviteter,  manifestationer mm.