Välkommen till Ramn Event & Meeting

Kompletta lösningar för alla typer av möten, event, konferenser och seminarier. Produktion av alla sorters evenemang, stora som små, internt eller externt riktade, i Sverige eller utomlands.

Affärsidén är att skapa optimala event utifrån kundens syfte, nivå och förväntningar. Därför inleds alla uppdrag med en intervju eller analys, beroende på uppdragets komplexitet. Läs mer under Om Ramn Event.

Målsättningen är att leverera event med inte bara rätt innehåll, utan minst lika viktigt - med rätt känsla, utifrån givna förutsättningar.